RELATED INFORMATION

大学関連情報一覧 西九州大学 公式SNS一覧

西九州大学/西九州大学短期大学部 公式Twitter一覧

西九州大学関連の公式Twitterを開設し、運用しております。
日々情報の発信を行います。
 
西九州大学健康栄養学部
https://twitter.com/nisikyueiyo

西九州大学社会福祉学科
https://twitter.com/Nishikyu_SW

西九州大学リハビリテーション学科
https://twitter.com/nishikyureha

西九州大学子ども学科
https://twitter.com/nky_kodomo

西九州大学心理カウンセリング学科
https://twitter.com/NishikyuShinri
 
西九州大学ソーシャルメディアガイドライン

一覧に戻る