RELATED INFORMATION

大学関連情報一覧 西九州大学 公式SNS一覧

西九州大学/西九州大学短期大学部 公式インスタグラム一覧

西九州大学関連の公式インスタグラムを開設し、運用しております。
大学の雰囲気がわかる写真を中心に発信を行います。

西九州大学健康栄養学部
https://www.instagram.com/nisikyueiyo/?hl=ja

西九州大学社会福祉学科
https://www.instagram.com/nishikyu_sw/?hl=ja

西九州大学スポーツ健康福祉学科
https://www.instagram.com/sports_nu/?hl=ja

西九州大学リハビリテーション学科
https://www.instagram.com/nishikyureha/?hl=ja

西九州大学子ども学科
https://www.instagram.com/nky_kodomo_sns/?hl=ja

西九州大学心理カウンセリング学科
https://www.instagram.com/shinri_nky/?h/=ja

西九州大学・西九州大学短期大学部国際交流センター
https://www.instagram.com/nishikyu_uni_international/

西九州大学附属図書館
https://www.instagram.com/249toshokan/

西九州大学ソーシャルメディアガイドライン

一覧に戻る